Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng

Bí thư chi bộ

Lê Ngọc Hải
Lê Ngọc Hải

Ngày sinh: 23/9/1973

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0909325605

Email liên lạc: lengochai73@yahoo.com.vn

Phó bí thư chi bộ

Phùng Thị Phương Thuỳ
Phùng Thị Phương Thuỳ

Ngày sinh: 24/12/1985

Quê quán: TPHCM

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0919531055

Email liên lạc: ptpt2412@gmail.com

Đảng viên

Lê Minh Hồng
Lê Minh Hồng

Ngày sinh: 14/5/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0903653886

Email liên lạc: lmhongq4@gmail.com

Phạm Huy
Phạm Huy

Ngày sinh: 4/7/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quãng Ngãi

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0903764658

Email liên lạc: phamhuy04@yahoo.com

Mai Nguyễn An Bình
Mai Nguyễn An Bình

Ngày sinh: 30/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0122883839

Mai Hiếu Phước
Mai Hiếu Phước

Ngày sinh: 19/8/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 01667670785

Email liên lạc: vungocnha36@ymail.com

Trần Thị Tịnh
Trần Thị Tịnh

Ngày sinh: 18/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0902890044

Email liên lạc: haint138@yahoo.com

Nguyễn Đức Quang
Nguyễn Đức Quang

Ngày sinh: 28/6/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0908351696

Email liên lạc: ducquang77@gmail.com

Lâm Thị Hồng Liên
Lâm Thị Hồng Liên

Ngày sinh: 18/10/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quãng Ngãi

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0938976040

Email liên lạc: 18senhong@gmail.com

Trần Tấn Vũ
Trần Tấn Vũ

Ngày sinh: 17/5/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0705170587

Email liên lạc: trantanvu87@gmail.com

Đặng Bá Tiến
Đặng Bá Tiến

Ngày sinh: 20/8/1991

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 394633716

Email liên lạc: qtdhdt@gmail.com

Hoàng Đình Hiếu Nhân
Hoàng Đình Hiếu Nhân

Ngày sinh: 26/4/1996

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại riêng: 0933571255

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan

Ngày sinh: 13/9/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3940 1425

Điện thoại riêng: 0907429390

Cấp ủy

Trần Văn Nhân
Trần Văn Nhân

Ngày sinh: 2/10/1988

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Quảng Trị

Trình độ :12/12

Điện thoại cơ quan: 3 940 1425

Điện thoại riêng: 0972575995

Email liên lạc: tranvannhangv@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích