Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Thứ tư, 28/10/2020, 0:0
Lượt đọc: 188

Chương trình “Vì Việt Nam xanh, sạch và an toàn cho trẻ em năm 2020”

Chương trình “Vì Vit Nam xanh, sch và an toàn cho tr em năm 2020”.

Va qua, ti Trường Trung hc cơ s (THCS) Chi Lăng – Qun 4, Thành Đoàn, Hi đồng Đội Thành ph phi hp Qu Nhi đồng Liên Hip Quc ti Thành ph H Chí Minh t chc l phát động chương trình “Vì Vit Nam xanh, sch và an toàn cho tr em năm 2020”.

Phát biu ti bui l, đồng chí Trn Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Ch tch Hi đồng Đội TPHCM cho biết chương trình là mt hot động chào mng thành công Đại hi đại biu Đảng b TPHCM ln th XI, nhim k 2020 - 2025 ca đội viên, thiếu nhi thành ph vi tinh thn “Tui nh làm vic nh”. Qua đó, đồng chí mong mun toàn th các đội viên, hc sinh hình thành ý thc t giác “mt thy rác, tay nht lin”; trường tích cc tham gia “30 phút vì liên đội xanh, sch, đẹp”; nhà thường xuyên dn dp v sinh, gi gìn không gian sng xanh, góp phn lan ta nhng hình nh đẹp v ý thc bo v môi trường, vì “Vit Nam xanh, sch và an toàn cho tr em”.

Phát biu hưởng ng ti bui l, hc sinh lp 9A4, Trường THCS Chi Lăng Nguyn Hng Gia Hân đại din cho hc sinh trường ha quyết tâm tích cc thc hin hot động “Đội viên, hc sinh không x rác”; thường xuyên gi gìn trường lp xanh, sch, đẹp; tích cc tuyên truyn, vn động gia đình, bn bè nâng cao ý thc b rác đúng nơi quy định và hn chế rác thi nha.

Chương trình din ra nhiu hot động như: trng cây to mng xanh khuôn viên trường; t chc kch tuyên tuyn bo v môi trường, các trò chơi tuyên truyn v phân loi rác ti ngun, ghép tranh bo v môi trường, v khu hiu tuyên truyn trên túi vi ch đề bo v môi trường.

Dp này, Hi đồng Đội thành ph tng Liên đội Trường THCS Chi Lăng b sn phm tuyên truyn thc hin chương trình “Vì Vit Nam xanh, sch và an toàn cho tr em” và tng 35 cây xanh cho các chi đội ca trường.

Ngun: Đất Cng

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163