Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Thứ năm, 27/1/2022, 10:2
Lượt đọc: 90

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2021-2022

Hội thi là sân chơi lớn để giáo viên thể hiện năng lực nghiệp vụ và kỹ năng công tác chủ nhiệm, qua đó nhằm góp phần thay đổi mạnh mẽ chất lượng giáo dục tại địa phương cũng như cùng với toàn ngành triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các biện pháp đã được giáo viên quan tâm đầu tư cả về hình thức, cấu trúc nội dung bên trong đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một bản báo cáo nghiệp vụ, vừa có giá trị khoa học, vừa có giá trị thực tiễn.

Các biện pháp giáo dục thiết thực trong công tác chủ nhiệm, giúp giáo viên chủ nhiệm trong quản lý lớp, giáo dục học sinh chậm tiến, xây dựng đội ngũ tự quản… Nhiều giải pháp có tính thực tiễn giáo dục đạo đức cho học sinh phù hợp xu thế mới như giao việc, đổi mới thi đua, lấy kết quả đánh giá nhiệm vụ học tập.

Đa số giáo viên chủ động trong tổ chức các hoạt động học cho học sinh, chuẩn bị chu đáo về bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ hoạt động dạy học có hiệu quả; học sinh được tổ chức hoạt động học tốt, được phát huy tính chủ động, sáng tạo. Giáo viên chú trọng đổi mới phương pháp dạy học lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học phù hợp với từng môn, linh hoạt, sát đối tượng nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh.

Chúc mừng hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường diễn ra thành công và tốt đẹp.

Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164