Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Thứ hai, 25/1/2021, 13:30
Lượt đọc: 132

Hội thu nuôi heo đất gây quỹ khuyến học và kế hoạch nhỏ năm học 2020-2021

Sáng nay (25/1/21) nhà trường tổ chức hi thu phong trào "Nuôi heo đất gây qu" và phong trào “Kế hoch nh”.

Nhm tuyên truyn sâu rng công tác khuyến hc, khuyến tài, xây dng xã hi hc tp bng hình thc trc quan c th d làm, d nh trong các bn hc sinh và quý thy cô giáo. To ngun qu khuyến hc cho hc sinh có hoàn cnh khó khăn. Hình thành thói quen tiết kim trong các bn hc sinh, thu gom giy vn, chai nha bán để nuôi heo đất, góp phn thiết thc chăm lo cho các bn hc sinh nghèo ngay ti chi đội, liên đội mình đang hc. Giáo dc tinh thn yêu thương, lá lành đùm lá rách trong toàn liên đội. Góp phn giáo dc nhân cách và k năng thc hành xã hi cho các bn sau này. S tin hi thu heo đất s chăm lo cho các bn khó khăn ngay ti lp mình và hi thu kế hoch nh.

Kết quả ngày hội thu được số tiền: 74.780.000đ

Cũng trong buổi sáng hôm nay nhà trường khen thưởng lớp xuất sắc trong tháng 1:

Hng nht K6: chi đội 6A2

Hng nht K7: chi đội 7A1

Hng nht K8: chi đội 8A7

Hng nht K9: chi đội 9A7

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163