Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Chủ nhật, 10/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 832

Lịch công tác gác thi HK1 năm học 2017-2018

Kính mời quý thầy cô xem lịch công tác gác thi HK1 năm học 2017-2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HK I

Năm học: 2017- 2018

S
T
T

Họ và Tên GV

Môn

Thứ 2

(11/12)

Thứ 3

(12/12)

Thứ 4

(13/12)

Thứ 5

(14/12)

Thứ 6

(15/12)

Thứ 2

(18/12)

Thứ 3

(19/12)

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

1

Phạm Thị

Thắm

Văn

X

X

X

X

D

X

D


D

D

D

D

X


2

Trần Thị

Duyên

Văn


X

X

D

D

X

D

D

X

X

D

D

X


3

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Văn

X

X

X

X

D

X

D


D

D

D

D

X


4

Triệu văn

Thanh

VănX

D

X

D

D

D

X

X

CT

CT

CT

CT

5

Nguyễn Bích Ngọc

Văn

X

X

X

D

X


D

D

D

D

X

D

X


6

Lê Thị Thu

Trang

Văn

X

X


X

X

D

X


D

D

CT

CT

CT

CT

7

Võ Thị

Thắm

Văn

X

X

X

X

D

D

XX

CT

CT

CT

CT

8

Nguyễn Thị

Sáu

Văn

X

X

X

D

X

D

D

D

X

X

X


X


9

Dương Nguyễn Yến

Phương

Anh

X

X

X

X

X

X

X


D

D

D

D

X


10

Dương Thị Minh

Phước

Anh

D

D

X

X

X

X

D

D

X


11

Lê Thị Hồng

Vân

Anh

X

X

X


X

D

D

D

X


CT

CT

CT

CT

12

Đặng Thị

Huế

Anh

X

X


X

X

D

X


D

D

CT

CT

CT

CT

13

Nguyễn Hữu

Phước

Anh

X

X

X

X

X

X

D

D

X


D

D

X


14

Lê Quang Phi

Hải

Anh

X


X

D

D

X

D

D

D

D

D

D

X


15

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

Toán

X

X

D

X

X

X

X

D

D

D

D

X16

Phạm Thanh

Sang

Toán

X

D

X

X

X

X

X

D

D

D

CT

CT

CT

CT

17

Nguyễn Thị Bích

Vân

Toán


D

X


X

X

X

D

D

X

CT

CT

CT

CT

18

Lương Khải

Minh

Toán

D

X

X

X

D

X

X

D

D

X

D

X19

Bùi Thị

Hằng

Toán

X

X

D

X

X

D

D

D

D

D

D

X20

Đàm Thị

Thủy

Toán

D

X

D

X

D

D

D

D

D

D

D

X21

Nguyễn Văn

Nhuần

Toán

D

X

D

X

D

D

D


X

D

D

X22

Lê Thị

Trúc

Toán


D

D


X

D

D

D

D

X

CT

CT

CT

CT

23

Nguyễn

Đủ

Toán

D

X

X

X

D

X

X

X

X

D

D

X24

Phạm

Huy

X

X

D

D

X

X

X

X

X

X

X

X25

Mai Nguyễn An

Bình

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X26

Trần Thị

Tịnh

X

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X27

Trần Lam

Giang

Hóa

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X28

Trần Thị Minh

Trang

Sinh

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X


29

Nguyễn Thị

Lan

Sinh

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X30

Trần Thị Bé

Ba

Sinh

D

D

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X


31

Nguyễn Minh

Sang

Sinh

D

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X


32

Mai Hiếu

Phước

Sử

X

X

X

D

X

X

X

X

X

X

X

X33

Nguyễn Ngọc

Hùng

Sử

X

X

X

D

X

X

X

X

X

X


X

X


34

Sử Quốc

Anh

Sử

X

X

D

X

X

X


X

X


X

X

X


35

Vũ Hoàng

Sáng

Địa

D

X

X

X

X

X


X

X


X

X

X


36

Vũ Thị

Thảo

Địa

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X


37

Trần Thị Bích

Hiền

GDCD

D

D

X

X

D

D

D

X38

Đặng Thị

Thương

GDCD

X

D

X

X

D

D

X

X

X

X

X

X39

Nghiêm Xuân

Tài

CN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X40

Huỳnh Thị Lệ

Chi

CN

X

X

X

X

X

X


X

X


X

X41

Đnh Việt

Dũng

TD

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X


42

Trần Văn

Nhân

TD

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X


43

Trần Thanh

Trí

Nhạc

X

X

X

X

X

X


XX

X

X


44

Lê Thị Bích

Ngọc

Họa

X

X

X

X

X

X


X

X


X

D

X


45

Vũ Ngọc Tố

Uyên

Họa

X

X

X

X

X

X


X

X


X

X

X


46

Lâm Thị Hồng

Liên

VT

X

X

X

X

X

D


X

X


X

X

X


47

Võ Thị Thu

VT

X

X

X

X

X

X


X

X


D

X

X


48

Nguyễn Đức

Quang

VT

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X


49

Nguyễn Ngọc

Diễm

TV

X

X

X

X

X

X


X

X


X

X

XCông ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163