Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Thứ hai, 5/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 693

Lịch phân công coi thi HK1 năm học 2016-2017

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI HK I

NĂM HỌC 2016-2017

S
T
T

Họ và Tên GV

Môn

Thứ 2 (12/12)

Thứ 3 (13/12)

Thứ 4 (14/12)

Thứ 5 (15/12)

Thứ 6 (16/12)

Thứ 2 (19/12)

Thứ 3 (20/12)

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

1

Phạm Thị

Thắm

Văn

X

X

X

X

X

 

X

 

D

X

D

D

X

 

2

Trần Thị

Duyên

Văn

X

X

X

X

X

X

X

 

D

D

D

D

 

 

3

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Văn

X

 

X

X

X

X

X

 

D

D

D

D

X

 

4

Triệu văn

Thanh

Văn

X

 

X

X

X

D

X

D

 

X

CT

CT

CT

CT

5

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

Văn

X

X

X

X

X

D

 

D

D

D

D

 

 

 

6

Nguyễn Bích Ngọc

Văn

X

X

X

X

X

D

X

D

D

D

 

 

X

 

7

Lê Thị Thu

Trang

Văn

X

X

X

X

 

D

X

 

D

D

CT

CT

CT

CT

8

Võ Thị

Thắm

Văn

X

X

X

X

 

D

X

 

D

X

CT

CT

CT

CT

9

Nguyễn Thị

Sáu

Văn

X

X

X

X

X

D

X

D

D

D

 

 

X

 

10

Nguyễn Thị Kim

Cương

Anh

X

 

X

X

X

D

X

 

D

D

CT

CT

CT

CT

11

Dương Thị Minh

Phước

Anh

X

X

X

X

X

D

X

D

 

X

D

D

 

 

12

Lê Thị Hồng

Vân

Anh

X

X

 

X

X

D

X

D

 

X

CT

CT

CT

CT

13

Đặng Thị

Huế

Anh

 

X

X

X

X

D

X

D

 

X

CT

CT

CT

CT

14

Nguyễn Hữu

Phước

Anh

X

X

 

X

 

D

X

D

D

D

D

D

X

 

15

Lê Quang Phi

Hải

Anh

X

X

X

X

X

 

X

X

D

D

D

D

 

 

16

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

Toán

X

X

X

 

X

D

D

D

D

X

D

X

 

 

17

Phạm Thanh

Sang

Toán

X

X

X

X

X

D

X

D

D

X

CT

CT

CT

CT

18

Nguyễn Thị Bích

Vân

Toán

X

X

X

 

X

 

X

D

D

X

CT

CT

CT

CT

19

Lương Khải

Minh

Toán

X

X

X

X

D

X

D

D

D

X

D

 

 

 

20

Bùi Thị

Hằng

Toán

X

X

X

X

X

 

D

D

D

X

D

X

 

 

21

Đàm Thị

Thủy

Toán

X

X

X

X

D

X

D

D

 

X

D

 

 

 

22

Lê Thị

Trúc

Toán

 

X

X

 

X

D

X

D

D

X

CT

CT

CT

CT

23

Nguyễn

Đủ

Toán

X

X

X

X

D

X

D

X

 

X

D

X

 

 

24

Phạm

Huy

X

X

D

D

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

25

Mai Nguyễn An

Bình

X

D

D

D

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

26

Trần Thị

Tịnh

X

X

D

D

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

27

Trần Lam

Giang

Hóa

X

D

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

28

Vũ Thị Ngọc

Phương

Hóa

X

D

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

 

29

Trần Thị Minh

Trang

Sinh

D

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

30

Nguyễn Thị

Lan

Sinh

D

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

31

Trần Thị Bé

Ba

Sinh

D

X

 

 

X

X

X

X

X

X

D

D

X

 

32

Nguyễn Minh

Sang

Sinh

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

33

Mai Hiếu

Phước

Sử

X

X

D

D

X

 

X

X

X

X

X

X

 

 

34

Nguyễn Ngọc

Hùng

Sử

X

X

D

D

 

X

D

X

X

X

X

 

X

 

35

Sử Quốc

Anh

Sử

 

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Vũ Hoàng

Sáng

Địa

D

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

37

Vũ Thị

Thảo

Địa

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

D

X

 

 

38

Trần Thị Bích

Hiền

GDCD

X

D

X

X

D

 

D

 

X

X

X

X

X

 

39

Đặng Thị

Thương

GDCD

X

D

X

X

D

 

D

 

X

X

X

X

X

 

40

Nghiêm Xuân

Tài

CN

D

X

X

D

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

41

Huỳnh Thị Lệ

Chi

CN

X

X

X

X

X

 

 

X

 

 

X

X

X

 

42

Đnh Việt

Dũng

TD

X

 

X

X

D

 

X

X

X

X

X

X

X

 

43

Lâm Văn

Trách

TD

D

X

X

D

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

44

Trần Văn

Nhân

TD

 

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

45

Võ Văn

Chính

Nhạc

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

X

 

46

Trần Thanh

Trí

Nhạc

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

47

Lê Thị Bích

Ngọc

Họa

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

48

Vũ Ngọc Tố

Uyên

Họa

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

49

Lâm Thị Hồng

Liên

VT

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

X

 

50

Võ Thị Thu

VT

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

D

X

X

 

51

Nguyễn Đức

Quang

VT

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

 

52

Nguyễn Ngọc

Diễm

TV

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

45

45

44

45

43

20

37

26

28

36

27

28

25

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163