Chào mừng bạn đến với website THCS Chi Lăng
Thứ hai, 5/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 534

Lịch ôn tập HK1 năm học 2016-2017

 LỊCH ÔN TẬP- THI HK I

NĂM HỌC 2016-2017

Thời gian

Nội dung

Ghi chú

Khối

Thứ

6

7

8

9

Thứ 2 (12/12)

S

Nghỉ

Học (CS 2)

THI SINH- ĐỊA

17P

C

THI SINH- ĐỊA

Nghỉ

Học (CS 2)

17P

Thứ 3 (13/12)

S

Học (CS 2)

Nghỉ

THI HÓA- CD

17P

C

THI SỬ- LÝ

Học (CS 2)

Nghỉ

17P

Thứ 4 (14/12)

S

Học (CS 2)

Nghỉ

THI SỬ- LÝ

17P

C

THI TOÁN- CD

Nghỉ

Học (CS 2)

Học (CS 1)

8P

Thứ 5 (15/12)

S

Nghỉ

Học (CS 1)

Nghỉ

THI VĂN- ANH

8P

C

Nghỉ

THI TOÁN- CD

Học (CS 2)

Học (CS 1)

9P

Thứ 6 (16/12)

S

Nghỉ

Học (7/1à 7/3: CS 1; 7/4à 7/6: CS 2)

THI VĂN- ANH

Học (CS 1)

9P

C

Nghỉ

Học (7/1à 7/3: CS 1; 7/4à 7/6: CS 2)

Nghỉ

THI TOÁN

8P

Thứ 2 (19/12)

 

S

Học (CS 1)

THI VĂN- ANH

Học (8/1+ 8/2: CS 1; 8/3à 8/7: CS 2)

Nghỉ

9P

C

Học (CS 1)

Nghỉ

THI TOÁN

Nghỉ

9P

Thứ 3 (20/12)

S

THI VĂN- ANH

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

8P

C

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163